19. märts: lumehelbekeste juhtimine

144.00

Ootame teid 19. märtsil kell 10.00 – 17.00 HammerHub kontorihotelli koolitusele “Lumehelbekeste juhtimine ehk kuidas integreerida z-põlvkonna noori tänastesse tööprotessidesse ja kollektiividesse?” . Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Margus Alviste.

Koolituse hind ühele inimesele on 120 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitusmaterjale, kohvipause ja lõunat.

Viimastel aastatel on pea kõikide juhtide huulil küsimus, kuidas tulla toime nn Z-põlvkonna noortega, kelle maailmavaade, väärtussüsteem ja tööharjumused erinevad drastiliiselt varasematest põlvkondadest. Käesoleva koolituse raames vaatame põhjuseid, miks uue põlvkonna harjumused on muutunud, mis on nende psüühikat ja organismi kujundanud ning milliste töövõtetega oleks võimalik noori kaasata tänastesse tööprotsessidesse ja erinevtest generatsioonidest koosnevatesse kollektiividesse.

Koolitus on suunatud kõikide tasandi juhtidele, personali- ja koolitusjuhtidele, kes puutuvad kokku erinevate generatsioonide töötajatega seotud väljakutsetega.

Koolituse tulemusena on osalejad kaardistanud z-põlvkonna hõivamiseks vajaliku seostesüsteemi, mõistnud, mis on on kujundanud uue generatsiooni mõtlemis- ja käitumismustreid ning millised arengud on ootamas ees. Koolituse jooksul tutvutakse võimaliku juhtimismeetmestikuga ja omandatakse meetod, mis loob kriitilise eelduse z-põlvkonna esindajate integreerimiseks senistesse protsessidesse.

Käesolevale koolitusele on seatud järgmised eesmärgid:

  1. Osalejad on mõistnud viimasel kümnendil toimuvaid ühiskondlik-majanduslikke protsesse ning leidnud seose globaalsete protsesside ja z-generatsiooni mõtlemis- ja käitumismustrite vahel.
  2. Osalejad on mõistnud, milles seisnevad erinevate põlvkondade ootuste erinevused oma töökeskkonnale ja kokkulepetele ning mõistnud seda põhjustavaid tegureid.
  3. Osalejad on omandanud ühe z-generatsiooni esindajate kaasamiseks vajalikku juhtimismeetmestikku kuuluva juhtimismeetodi.

Õpiväljundite hindamiseks viime treeningu jooksul läbi kolmestes gruppides praktilise harjutuse, kus igaüks saab õpitavat meetodit praktiliselt rakendada ja kohese tagasiside teistelt osalejatelt.

Koolituse ajakava:
9.45-10.00 kogunemine
10.00 – 11.30 1. Mille poolest erinevad erinevad generatsioonid ja kes on “lumehelbekesed”?
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.10 2. Z-põlvkonna käitumismehhanismid
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.30 3. Z-põlvkonna integreerimine
15.30 – 15.45 Kohvipaus
15.45 – 17.00 4. Treeniva juhtimise meetodi harjutamine ja tagasisidestamine

Koolitus algab vaba arutelu vormis, treener avab arutelus esile kerkivate teemade globaalsed tagamaad ja aitab osalejate näha seoseid igapäevaste väljakutsetega. Lühiloengu vormis tutvustab treener z-põlvkonna esindajate mõtlemis- ja käitumismustrite mõistmiseks vajalikku teoreetilise konteksti ning pakub välja võimaliku meetmestiku “lumehelbekeste” juhtimiseks. Treeningu teises osas õpitakse tundma ja praktiseeritakse juhtimismeetodit “lumehelbekeste” integreerimiseks. Osalejad saavad tagasiside oma kolleegidelt ja omandavad ideid enda meisterlikkuse arendamiseks. Treener on kahe kuu jooksul peale koolitust osalejatele saadaval elektrooniliste suhtluskanalite kaudu, vastamaks tekkinud küsimustele ja andmaks tagasisidet osalejate praktilistele edusammudele.

Treener Margus Alviste on omandanud pedagoogilise kõrghariduse ja täiendanud end andragoogika ja psühhoteraapia vallas. Margus on õppinud Meegomäe Lahingukoolis reservohvitseriks ja viib läbi sõjalise käsitsivõitluse treeninguid nii tsiviilisikutele kui jõustruktuuridele. Margus on viinud läbi koolitusi ja nõustanud kliente alates 1995. aastast. Marguse koolitusi on aastate vältel külastanud enam kui 70 000 inimest. Pikaaegse mentori ja coach’ina on Margus kokku puutunud kümnete erinevas vanuses ettevõtjate, loovpersoonide, juhtide ja spetsialistidega. Käesoleval hooajal lööb Margus kaasa juba kolmandat hooaega EAS-i ärimentorprogrammis ja Tallinna Loomeinkubaatoris. Marguse algatusel on alustanud tööd uus ettevõtlusinkubaator palgatöötajatele – ärivõimendi Kosmodroom. Margus on algatanud paljusid mittetulunduslikke noorteprojekte ja kohtub regulaarselt erinevate aastakäikude õpilastega. Muusiku ja produtsendina teeb Margus pidevalt koostööd noorte muusikute põlvkonnaga. 2018. aastal avaldas Margus koostöös 35 muusikuga 12 riigist enda autorialbumi (Alvistar Funk Association “Vikerviisid”).