21.-22. märts: Edukate läbirääkimiste praktiline koolitus

432.00

Ootame teid 21. ja 22. märtsil HammerHub kontorihotelli Edukate läbirääkimiste praktilisele koolitusele. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 360 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

21. märts

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

22. märts

9.00 – 10.30 Koolitus

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15 Koolitus

12.15 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.45 Kohvipaus

15.00 – 16.30 Koolitus

Kirjeldus

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes oma töös peavad mitmesuguseid vestlusi ja läbirääkimisi partneritega, kolleegidega jt.

 

Miks tulla koolitusele? Selleks, et:

 • õppida läbirääkimiste ettevalmistamist, tõhusa strateegia ja taktika loomist
 • õppida läbirääkimiste juhtimise ja enesekehtestamise oskusi
 • õppida iseenda seisundi ja käitumise juhtimist läbirääkimiste ajal
 • treenida praktilist läbirääkimiste läbiviimist ja saada sellest tagasisidet
 • luua iseenda arengukava läbirääkijana

 

Koolituse sisu:

 1. Läbirääkimiste ettevalmistamine
  • Eesmärkide püstitamine, läbirääkimiste ettevalmistamine
  • Iseenda ja partneri tugevuste ja nõrkuste läbitöötamine, positsioonide määratlemine, strateegia ja taktika kavandamine
  • Argumentatsiooni väljatöötamine
  • Iseenda emotsionaal-energeetiline ettevalmistamine läbirääkimisteks
 2. Läbirääkimiste juhtimine ja enesekehtestamise
  • Läbirääkimisteks sobiva õhkkonna loomine.
  • Läbirääkimise protsessi täpne tajumine, vastuväidete käsitlemine, mõjus argumenteerimine, erimeelsuste lahendamise tehnikad
  • Oma soovide ning huvide selge ja kindel väljendamine.
  • Mõjusad tehnikad mitte teadvustatud käitumise juhtimiseks
  • Inimese seisundite, emotsioonide, motivaatorite arvestamine
  • Kuidas saavutada, et teisel tekkiks soov teile vastu tulla
  • Käitumisviisid ja olulised edu ning ebaedu määravad tegevused
  • Manipuleerimisega hakkama saamine
  • Kuidas juhtida läbirääkimist, et püsida kavandatud raamistikus
  • Iseenda kindel juhtimine läbirääkimistel
  • Läbirääkimiste tulemuste hindamine.
 3. Läbirääkimiste praktiline treening
  • Läbirääkimist praktilise  treeningharjutuse sooritamine
  • Harjutuse uurimine, analüüs, tagasiside
  • Õpetlike näidete uurimine läbirääkimiste praktikast
  • Isiklike arenguülesannete püstitamine

 

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed  lühiloengud
 • Diskussioonid  ja  arutelud
 • Praktilised  harjutused  tagasisidega

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkus analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).

etEesti
en_USEnglish etEesti