21.-22. veebruar: Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga

432.00

Ootame teid 21. ja 22. veebruaril HammerHub kontorihotelli koolitusele “Enesekehtestamine ja toimetulek manipulatsiooniga”. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 360 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

21. veebruar

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

22. veebruar

9.00 – 10.30 Koolitus

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15 Koolitus

12.15 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.45 Kohvipaus

15.00 – 16.30 Koolitus

Kirjeldus

Koolitusel käsitletakse enesekehtestamist ehk võrdsetes suhetes olemist – ehk kuidas seista enese vajaduste eest, samaaegselt kahjustamata teise osapoole huvisid ning manipulatsiooni olemust ja manipulaatori erinevaid mõjutamisviise. Käsitleme, kuidas inimene oma käitumist juhib ja kuidas juhtida iseenda emotsionaalset seisundit suhtlemissituatsioonides. Koolitus viiakse läbi väikeses grupis, mis annab võimaluse analüüsida näiteid elust, leida praktilisi lahendusi ja arendada argumenteerimisoskust. Osalejad saavad juurde enesekindlust ja oskust veenvamalt käituda.

 

Sihtgrupp

Kõik, kelle igapäevatöö on pingeline ning seotud suhtlemisega erinevate inimestega.

 

Koolituse eesmärk

 • Mõista, kuidas inimene oma käitumist juhib.
 • Omandada enesekehtestamise võtteid
 • Õppida iseenda emotsionaalse seisundi juhtimist erinevates suhtlemise olukordades
 • Õppida kehtestava käitumise abil edukalt toimima erinevates suhtlusolukordades
 • Osata igapäevases suhtlemises ära tunda manipulaatorit
 • Osata käituda vastavalt manipulatsioonile
 • Õpime neljaastmelise oma vajadusi väljendava suhtlemismudeli, kõnelemise iseenda nimel, ümbersõnastamise ja teisi võtteid

 

Koolituse sisu

 • Kuidas inimene juhib oma emotsionaalset seisundit ja enda käitumist
 • Erinevad käitumisviisid: alistuv, agressiivne ja ennast kehtestav käitumine
 • Enese käitumismustrite struktuur uurimine ( küsimustik)
 • Enesekehtestamise sõnalised ja kehalised komponendid
 • Ennast kehtestava sõnumi neljaastmelise mudel
 • Mina sõnumite andmise kunst
 • Kuulamine ja ümbersõnastamine
 • Ennast kehtestava käitumise protsess
 • Manipulatsiooni olemus ja viisid
 • Manipulatsiooni eesmärk ja põhjused
 • Manipulaatorid meie igapäevases elus, kuidas neid ära tunda?
 • Psühholoogilise kaitse meetodid manipuleerimise vastu
 • Praktilised harjutused paarides ja gruppides. Tagasiside
 • Õpiväljundid

 

Koolituse läbinu:

 • Mõistab enesejuhtimise olemust ja võimalusi
 • Oskab rakendada enesekehtestamise võtteid erinevates suhtlemise olukordades
 • Tunneb ära manipulatsiooni ja oskab vastavalt sellele käituda

 

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkub analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).

etEesti
en_USEnglish etEesti