4.-6. aprill: Motiveerimine ja delegeerimine

432.00

Ootame teid 4. ja 5. aprillil HammerHub kontorihotelli Motiveerimise ja delegeerimise praktilisele koolitusele. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 360 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

21. märts

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

22. märts

9.00 – 10.30 Koolitus

10.30 – 10.45 Kohvipaus

10.45 – 12.15 Koolitus

12.15 – 13.15 Lõuna

13.15 – 14.45 Kohvipaus

15.00 – 16.30 Koolitus

Kirjeldus

Koolitusele on oodatud  juhid ja spetsialistid, kellel on vajadus tõsta töö efektiivsust.  Mõjutada, delegeerida  ja motiveerida.

 

Koolitus  selleks, et:

 • õppida tundma, kuidas toimib inimese meel ja kuidas toimuvad motiveerivad protsessid  psüühikas
 • õppida käitumisviise, mõjusa käitumise tehnikaid, mis  mõjutavad  motivatsiooni  tekkimist, soovi vastu tulla
 • õppida tundma olulisi põhimõtteid, mida delegeerimisel kindlasti arvestada
 • treenida praktilist motiveerimise ja motiveerimise protsessi  ning saada  tagasisidet
 • luua iseenda arengu ülesanded

 

Koolituse sisu:

 1. Missugune on inimese meele ehitus
  • Kuidas toimub inimese enesejuhtimine? Uuemad teadmised psüühika uuringutest.
  • Teadvuse ja alateadvuse mõju. Motivatsiooni tekkimise mehhanismid.
  • Kuidas käivituvad psühholoogilised kaitsemehhanismid versus suundumine arengusse.
  • Võimalused teiste käitumise mõjutamiseks. Miks inimesed mõnikord käituvad ebaadekvaatselt, emotsionaalselt  ja mida nad tegelikult soovivad
 2. Mõjusa käitumise põhioskused
  • Oskus ennast mõjusalt ja selgesõnaliselt  väljendada.
  • Rakendada  ruum, keha  ja häält  mõjusasse suhtlemise protsessi.
  • Oskused, mis mõjuvad innustavalt, loovad usalduse ja vastutuse võtmise kaaslases. Sisemise motiveerituse ja soovi vastu tulla.
  • Koostööle suunatud enesekehtestamise oskus. Tagasiside andmise oskus. Kriitika versus tagasiside
 3. Delegeerimise põhimõtted
  • Delegeerimine vajalikkus ja kasulikkus.
  • Efektiivsus töös, arenguvõimalused.
  • Mida, millal, kuidas ja kellele delegeerida
  • Takistused delegeerimisel ja kuidas neid ületada
 4. Enesekehtestamise, mõjutamise ja delegeerimise praktiline treening
  • Käitumisstiili valik ülesandest, alluvast  ja olukorrast  lähtuvalt.
  • Isiklik harjumuspärane käitumisstiil ja selle kohandamine
  • Õpetlike näidete uurimine
  • Motiveeriva, delegeeriva harjutuse lahendamine
  • Harjutuse analüüs ja tagasiside
  • Isikliku arengu ülesande loomime

                                                                                            

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed  lühiloengud
 • Arutelud, aktiivsed õppemeetodid
 • Praktilised  harjutused  tagasisidega

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkus analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).

etEesti
en_USEnglish etEesti