4.aprill: Professionaalsed mõjutamise oskused juhi töös

0.00

VIIMASED VABAD KOHAD!

_____

 

Ootame teid 4. aprillil kell 13.00 – 18.00 HammerHub kontorihotelli koolitusele “Professionaalsed mõjutamise oskused juhi töös”. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolitusel osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.

 

PS! Kohtade arv koolitusgrupis on piiratud!

Laos

Õppetöö tulemusel on osalejad:

  • teadvustanud, missuguste käitumisviiside abil on ettevõtjal võimalik alluvaid kõige professionaalsemalt ja tulemuslikumalt mõjutada;
  • õppinud tundma inimeste psüühika seaduspärasusi ja mõistma kuidas mõjutusprotsessid meeles toimivad;
  • mõistnud, missugused seaduspärasused toimivad inimestevahelistes suhetes ja kuidas mõjutada suhet teise inimesega;
  • uurinud iseenda käitumise põhiprofiile ja tajukanalite erisusi;
  • õppinud tundma mõjusa käitumise põhitehnikaid ja ennast kehtestava käitumise aluseid ettevõtja töös;
  • praktiliste grupitöö harjutustega õppinud mõjusa eneseväljendamise põhitehnikaid ettevõtja töös;
  • analüüsinud iseenda arendamise võimalusi ja loonud endale arenguülesandeid.

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkus analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).