5. aprill: Enesejuhtimine ajas – eduka ajajuhtimise võti

168.00

Ootame teid 5. aprillil kell 13.00 – 18.00 HammerHub kontorihotelli ajajuhtimise praktilisele koolitusele. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 140 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

Koolitusele on oodatud töötajad, kellel on vajadus tulla toime suurema tegevuskoormusega, arendada oskusi olemasoleva aja paremaks
kasutamiseks oma eesmärkide saavutamisel.

 

Koolitus on selleks, et:

 • õppida tundma, kuidas inimene tajub aega ja juhib iseennast
 • õppida tundma aja planeerimise erinevaid võimalusi
 • uurida iseenda rolle, eesmärke, ressursse, aja kasutamist jmt
 • õppida aja – ja enesejuhtimise oskusi, iseenda paremat juhtimist ajas

 

Koolituse sisu:

 1. Aja tajumine ja enesejuhtimine inimese meeles
  • Kuidas toimub enesejuhtimine psüühikas, ligipääs vajalikele ressurssidele
  • Tajukanalite mõju tegevuste mõtestamisele, väärtustamisele ja enesejuhtimisele
  • Aja tajumuse erinevad tüübid inimese meeles ning nende mõju enesejuhtimisele ajas
  • Keeruliste olukordade lahendamine meeles. EQ. Stress.
 2. Aja planeerimise süsteemid ja meetodid
  • Aja planeerimise erinevad põlvkonnad
  • Kuidas fikseerida eesmärke, luua kooskõla ja tasakaal
  • Kuidas jaotada tegevusi prioriteetidesse, lahendada kiireid ja tähtsaid asju
  • Kuidas luua ajaplaan ja viia sisse korrektiive
  • Kuidas jõuda efektiivsete ja stabiilsete tegevusmudeliteni
 3. Iseenda juhtimine ja tegevuste korrastamine
  • Teadlik enesejuhtimine, iseenda ajaliinide uurimine ja laiendamine
  • Iseenda rollikaardi analüüsimine, eesmärkide seadmine elus ja töös
  • Toimuva ajakasutuse analüüs, vajalike ressursside olemasolu
  • Efektiivne ajarütm ööpäevas, nädalas jm ning ajaraiskajate kõrvaldamine
  • Efektiivse ajakasutuse loomine

 

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Arutelud, aktiivsed õppemeetodid
 • Praktilised harjutused tagasisidega

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkub analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).