7. märts: Tulemuslik koosolek – kuidas viia läbi koosolekuid?

216.00

Ootame teid 7. märtsil kell 10.00-17.30 HammerHub kontorihotelli koolitusele “Tulemuslik koosolek – kuidas viia läbi koosolekuid?”. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 180 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

Kirjeldus

Sihtgrupp

Kõik, kelle igapäevatöös on  vajalik läbi viia  mitmesuguseid  koosolekuid.

 

Koolituse eesmärgid:

 • Mõista, miks ja milleks on koosolekud vajalikud ja kasulikud
 • Õppida tulemusliku koosoleku eesmärgistamist ja ettevalmistamist
 • Õppida tulemusliku koosoleku läbiviimise praktilist protsessi ja juhtimist
 • Õppida mõjusa käitumise praktilisi tehnikaid tulemusliku koosoleku juhtimiseks
 • Treenida konkreetse praktilise koosoleku läbiviimist
 • Uurida, analüüsida ja saada tagasisidet praktilisest koosoleku treeningust ning luua endale arenguülesanded

 

Koolituse sisu:

 1. Koosoleku olemus
  • Milles seisneb koosoleku mõte
  • Koosolekute erinevad vormid
  • Tulemusliku koosoleku olulised aspektid
 2. Koosoleku ettevalmistamine.
  • Kuidas määrata koosoleku vajalikkus
  • Milles täpselt seisneb koosoleku eesmärk
  • Kes ja milleks peaksid koosolekul osalema
  • Kuidas kavandada koosoleku ülesehitus
  • Kuidas lahendada organisatoorsed aspektid näit. informeerimine, aeg, ruum, tehnilised vahendid, jmt.
  • Kuidas koosoleku küsimusi efektiivsemalt lahendada
 3. Koosoleku läbiviimine
  • Koosolekule sobiva psühholoogilise häälestuse loomine
  • Koosoleku „raamistiku“ määramine
  • Koosoleku juhtimine, rollide määramine
  • Kõigi osavõtjate kaasahaaramine
  • Teemade laialivalgumise piiramine
  • Otsuste vastuvõtmine
  • Koosoleku lõpetamine, kokkuvõtte loomine
 4. Koosoleku läbiviimise ja juhtimise tehnikad
  • Mõjusa käitumise põhitehnikad koosolekul
  • Selge eneseväljenduse tehnikad koosoleku juhtimisel
  • Mitteverbaalse suhtluskeele arvestamine
  • Mõjusate koostöötehnikate kasutamine,
  • kokkulepete loomine
  • Osavõtjate isiksuslike erisuste mõistmine ja arvestamine
  • Keeruliste suhteolukordade lahendamine
 5. Koosoleku läbiviimise praktiline treening
  • Tulemusliku koosoleku läbiviimise harjutamine läbi erinevate rollide
  • Koosoleku harjutuse praktiline analüüs, personaalsete arengkavade loomine

 

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused tagasisidega

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkub analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).

etEesti
en_USEnglish etEesti