8. märts: Avaliku esinemise praktiline koolitus

216.00

Ootame teid 8. märtsil kell 10.00 – 17.30 HammerHub kontorihotelli Avaliku esinemise praktilisele koolitusele. Koolitust viib läbi tunnustatud koolitaja Toomas Osvet.

Koolituse hind ühele inimesele on 180 € + km. Hind sisaldab kõiki koolitus- ja täiendavaid abimaterjale, kohvipause ja lõunat.

 

Koolituse ajakava:

10.00 – 11.30 Koolitus

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.15 Koolitus

13.15 – 14.15 Lõuna

14.15 – 15.45 Koolitus

15.45 – 16.00 Kohvipaus

16.00 – 17.30 Koolitus

Kirjeldus

Sihtgrupp

Kõik, kelle igapäevatöös on  vajalik avalik esinemine.

 

Koolitus  selleks, et:

 • mõtestada avaliku esinemise põhimõtted
 • õppida üle saama esinemishirmust ja suurendada enesekindlust
 • õppida, kuidas luua mõjusa kõnelemise sisu
 • õppida, kuidas ette valmistada mõjusaks avalikuks esinemiseks
 • õppida, mida on oluline esinemise ajal tähele panna iseenda ja publiku käitumises ning kuidas oma esinemist juhtida
 • harjutada praktilist esinemist ja saada tagasisidet esinemisoskuste arendamiseks.

 

Koolituse sisu:

 1. Avalik esinemine
  • Avaliku esinemise erinevad liigid
  • Kuidas mõjutada kuulajate mõtte, tunde ja tegude maailma
  • Mõjusa esinemise põhimõtted
 2. Kuidas mõjutada inimese sisemaailma
  • Kuidas toimib inimese meel ja kuidas inimene ennast juhib
  • Kuidas juhtida iseenda emotsionaalset seisundit ja enesekindlust
  • Mõjusad kõnelemise tehnikad sh. näit. selge eneseväljenduse struktuur, mitteverbaalne mõju, suhte loomine jmt.
  • Mida on oluline järgida suhte loomisel ja hoidmisel publikuga
  • Kuidas mõjutada kuulajate vastuvõtlikkust ja emotsionaalset seisundit
 3. Avaliku esinemise ettevalmistamine
  • Esinemise eesmärgi määratlemine
  • Esinemise põhistruktuuri loomine
  • Vajaliku informatsiooni kogumine ja kõne loomine
  • Esinemise läbitöötamine. sh. näit. iseenda käitumine, riietus, esitluse laad, ruum, tehnilised vahendid jmt.
  • Esitluse terviklik harjutamine, sisemise kindluse ja vabaduse loomine iseendas sh. näit. keha asendid, pilgu juhtimine, hääle loomine, mõjukuse ja tugevuse juhtimine, tempo, diktsioon, pausid jmt.
  • Enesekindla, ratsionaalse ja emotsionaalse energeetilise seisundi loomine iseendas
 4. Avaliku esinemise läbiviimine
  • Tehnikad enesekindla ja rahuliku emotsionaal-energeetilise seisundi loomiseks iseendas
  • Tehnikad ettevalmistatud esinemise struktuuri hoidmiseks
  • Kuulajate jälgimine, suhte hoidmine publikuga, aja juhtimine, vajalike muudatuste tegemine esinemisel jmt.
  • Kuidas tulla toime ebamugavate küsimustega, häirivate kuulajatega
  • Esinemise järgne kokkuvõte iseendas. Kasulikke järeldusi järgmiseks esinemiseks.
 5. Avaliku esinemise praktiline treening
  • Mikroesinemise ettevalmistamine ja läbiviimine
  • Esinemise harjutuse praktiline analüüs,
  • personaalsete arengkavade loomine

 

Koolituse vorm ja õppetöö meetodid:

 • Interaktiivsed lühiloengud
 • Diskussioonid ja arutelud
 • Praktilised harjutused tagasisidega

 

Koolitaja Toomas Osvet on pikaajaliste kogemustega tunnustatud koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  Ta on omandanud kaks kõrgharidust:  elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s  ning  õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. 2011.-2012.a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2018. a. jätkub analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja Ashabadis. Koolitustest võtavad osa kohalike  vabariikide komandörid ja õppejõud.   Toomas Osvet on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel.  Tal on superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtumis-konsultandi ning andragoogi sertifikaadid. Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige ja omanud täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF).

etEesti
en_USEnglish etEesti