Koolitustingimused

Koolitusti müüva ja vahendava veebipoe omanik on HammerHub OÜ  (registrikood 12807363), asukohaga Vabaduse pst 174b, Tallinn, Harjumaa.

1. Definitsioonid

Klient – veebilehelt www.hammerhub.ee koolituse pileti soetanud isik

Korraldaja – HammerHub ehk koolituste korraldaja, kes vastutab kõigi üritusega seotud asjaolude eest, sh ürituse toimumise eest.

Pilet – elektrooniline pilet, mis tagab selle ostjale õiguse sissepääsuks HammerHub korraldatavatele koolitustele

 

2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest koolitustel osalemisõiguse ostmisel.
Korraldatavate koolituste hinnad on märgitud toodete juurde.

3. Tellimuse vormistamine

Koolitusel osalemiseks tuleb lisada soovitud koolituse pilet ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest HammerHub OÜ arvelduskontole.

Registreerumiseks vajalikud isikuandmed on salastatud ega kuulu avalikustamisele. Interneti teel registreerudes saadetakse registreerujale hiljemalt viie tööpäeva jooksul registreerimiskinnitus. Hiljemalt nädal enne kursuse toimumist saadetakse kliendi e-mailile meeldetuletus koos kursust/huvialaringi puudutava lisainfoga.  Arve väljastatakse ka juriidilistele isikutele.

Huvilistel on võimalik kursustele registreeruda kuni õppegruppi täitumiseni.

 

4. Koolituse eest tasumine

Kliendil on õigus huvialaringi/kursuse tegevusest osa võtta juhul, kui ta on ettenähtud tähtajaks tasunud õppemaksu.

Läbi pangalingi saab kauba eest tasuda kasutades järgmisi panku:

      

Soovi korral väljastatakse osalejatele ka arve – sel juhul tuleb oma osalussoovist teavitada HammerHub`i läbi e-maili katre@hammerhead.ee . Sel juhul toimub õppemaksu tasumine pangaülekandega vastavalt esitatud e-arvele. Nõutud osalustasu/õppemaks peab olema tasutud enne koolituse algust, vastasel korral on HammerHub`il õigus klient õppegrupi nimekirjast kustutada.

Kursuste eest tasutakse eurodes (€).

HammerHub OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

5. Koolituse ärajäämine või toimumisaja muutmine

Juhul kui huvialaringi/kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid on korraldajatel õigus huvialaring/kursus ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse klienti antud otsusest hiljemalt kolm tööpäeva enne huvialaringi/kursuse algust kas e-maili või telefoni teel.

Juba tasutud õppemaks makstakse kliendile tagasi. Kliendi soovil on võimalus kanda varasemalt tasutud õppemaks ka üle mõnele teisele huvialaringile/kursusele: olenevalt kliendi poolt välja valitud uue huvialaringi/kursuse õppemaksu suurusest sooritab klient HammerHub`ile e-arve alusel juurdemaksu või tagastab HammerHub kliendile enammakstud summa.

 

6. Kursusest taganemine

Pärast koolitusele registreerumist on ostjal õigus registeeritud koolitusest loobuda juhul kui ta annab sellest tead vähemalt 48 tundi enne koolituse algust.

Koolitusest loobumiseks tuleb esitada kirjalik soov aadressile katre@hammerhead.ee vähemalt 48 tundi enne koolituse algust. HammerHub tagastab juba tasutud õppemaksu ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest.

HammerHub ei ole kohustatud (koolitus)pileteid tagasi ostma või hüvitama kui klient ei andnud oma taganemissoovist õigeaegselt teada.
……
….

7. Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on HammerHub OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile katre@hammerhead.ee või helistada telefonil +372 5383 8108.

Kui ostja ja HammerHub ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.